Istighotsah merupakan bukti cinta kepada Allah, bukti harapan bertemu dengan Allah, bukti harapan mendapatkan syafa'at nabi Muhammad SAW dan bukti kecintaan kepada 'ulama.

Comments