KAJIAN ILMU TASAWUF ; BERATNYA MENINGGALKAN MAKSIAT

Sangatlah berat mencegah maksiat ...

Kajian ilmu Tashawwuf : Sangatlah berat mencegah maksiat ...

Referensi : Kitab Itmamuddiraayah, hal: 287. Karya Al'Allamah Assyaikh Jalaaluddin Shuyuthi.

Penulis : H. Zaenal Asikin

 

Dan jadikanlah perhatian anda lebih besar untuk meninggalkan laranganNya daripada melaksanakan perintahNya.

لان ترك المنهي كف وهو اسهل من فعل المأمور

Karena "larangan" itu berarti mencegah diri ( Kaffun) dan hal ini lebih mudah daripada "melaksanakan perintah wajib".

Ada kaidah syari'at Islam menyatakan bahwa

أن درء المفاسد اولى من جلب المصالح

" mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

ولهذا قيل إن لم تطق أن تعبدالله فلا تعصيه

Karena itulah dikatakan, " jika anda tak kuat melaksanakan pengabdian kepada Allah maka janganlah anda berbuat maksiat kepadaNya".


Dalam kitab Sohih Bukhari dan Muslim, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Ra.

مانهيتكم عنه فاجتنبوه وماامرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ( متفق عليه)

" Apapun larangan yang telah aku cegah terhadap kalian maka jauhilah larangan itu, dan perintah apapun yang telah aku perintahkan maka hendaklah anda kerjakan itu menurut kemampuan kalian". ( Muttafaq alaihi)

Comments