Unit Sosial Agama

WPWA Assalaam

slogan

Tuntutlah Ilmu sejak dalam buaian hingga liang lahat.

Sekilas tentang WPWA Assalaam

Dibuatnya WPWA bertujuan untuk sebagai berikut :

  • Menjadi wadah organisasi wanita yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  • Memberikan keimanan dan mengembangkan watak serta kepribadian wanita yang taat dan bertanggungjawb.
  • Terwujudnya pelayanan terhadap penyelenggaraan pengajian sebagai sarana amar ma’ruf nahi munkar yang berkualitas untuk keselamatan umat dunia dan akhirat.

Visi

  • Memelihara keimanan dan mengembangkan watak serta kepribadian wanita yang taat dan bertanggung jawab.
  • Terwujudnya pelayanan terhadap penyelenggaraan pengajian sebagai sarana

Misi

  • Meningkatkan mutu pelayanan di bidang pengajian.
  • Meningkatkan kualitas keimanan dn ketaqwaan.
  • Memperkuat koordinasi dan silaturahmi para jamaah.

Artikel WPWA Assalaam

SUMBER PERADABAN (Pa...

Dihimpun oleh: Habib Ustman Mesjid Assalaam Bandung Sepatah Kalam dari Penghimpun Dengan nama Alla...

Read More

AMALAN RABU WEKASAN

Rabu Wekasan ialah Rabu terakhir pada bulan Shofar, peristiwa dihancurkannya orang-orang yang ingkar...

Read More

SYAH JEHAN PENGAGUM...

Syah Jehan merupakan raja ke-5 kerajaan Moghul di India.Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurra...

Read More

Berita WPWA Assalaam

PENGAJIAN RABUAN VIRTUAL (ZOOM)
WPWA & JRA ADAKAN LATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH
SEMAAN ALQURAN
WPWA LAKSANAKAN RAKER

Agenda WPWA Assalaam

DIKLAT PEMULASARAAN JENAZAH
RAPAT KERJA WPWA

Agenda Yayasan Assalaam